Kind

Kinderen
Echtscheiding betekent voor uw kind een periode van verdriet en verlies. Het is van belang dat uw kind ervaart dat zijn emoties er mogen zijn en dat het leert hoe hiermee om te gaan. Voor kinderen is het vaak moeilijk om in woorden aan te geven wat hen bezig houdt. Daarom wordt in het Kids Matters programma veel met creatieve middelen gewerkt. Het programma helpt kinderen hun hart te luchten, de scheiding beter te begrijpen en het bespreekbaar te maken met de ouders. De inhoud van het programma wordt aangepast aan de leeftijd en behoeften van het kind.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Welke emoties leven er bij uw kind;
  • Uw kind leren omgaan met zijn emoties;
  • Schuldvraag en ontkenning;
  • Vormgeven aan een nieuwe basis;
  • Eigen kracht (her)vinden;
  • Omgaan met conflict


Wees jezelf, er zijn al zoveel anderen

Loesje