Programma

Programma algemeen

Echtscheiding betekent voor een kind een lastige en verdrietige periode waarin het te maken krijgt met grote veranderingen. Het KidS Matters programma is een kort, maar intensief programma dat uw kind ondersteuning biedt in de fase van scheiding. Op speelse en creatieve wijze krijgt uw kind de ruimte om zijn gedachten en gevoelens over de echtscheiding te uiten. We zullen uw kind, afgestemd op leeftijd en behoefte, uitleggen hoe het om kan gaan met de situatie na de scheiding. Aan u als ouders geven wij een voorlichting over de effecten die echtscheiding op kinderen kan hebben en hoe u hiermee om kunt gaan. Juist in deze periode is het van belang dat u de wereld eens door de ogen van uw kind bekijkt. Wij helpen u daarbij!
Het programma sluit af met een korte, gezamenlijke sessie waarin uw kind zijn ervaringen met u kan delen.

Voor verdere informatie over het programma voor Ouder en Kind klikt u hierop of rechts op de pagina.


Wat er ook speelt in een land, laat het vooral de kinderen zijn

Loesje