Welkom

In alle relaties met anderen, zowel op het werk als privé krijgen we te maken met verschillen van mening en inzicht. Vaak lossen conflicten die zijn ontstaan vanzelf weer op. Soms zullen conflicten echter steeds verder escaleren omdat er grote, persoonlijke belangen op het spel staan.

Als het contact tussen u en uw conflictpartner(s) zodanig bekoeld is dat u er in onderling overleg niet meer uitkomt, kan mediation uitkomst bieden. Met ondersteuning van de mediator zoekt u zelf naar oplossingen waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle conflictpartners. Daarnaast kan mediation er voor zorgen dat de relatie tussen u en uw conflictpartner wordt genormaliseerd of zelfs geheel wordt hersteld. In veel gevallen zal dat van groot belang zijn omdat u in de toekomst samen verder moet. Mocht u tot het besluit komen dat u niet samen verder wilt, dan kan mediation er voor zorgen dat u de (samenwerkings)relatie op een respectvolle manier beëindigt.

Om weer helder te kunnen zien,  hoef je vaak alleen van perspectief te veranderen.
Antoine de Saint-Exupéry